Aktualności

Możliwość składania wniosków na nowy okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+

Oferty pracy

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM


stanowisko Zastępcy Kierownika OPS

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim unieważnia nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika OPS, ogłoszony
w dniu 9 lipca 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Ożarowie Mazowieckim oraz na stronie www.ops.ozarow-mazowiecki.pl.

 

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim – pok. 209, w ciągu 1 miesiąca
od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Bożena Wronikowska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej